معرفی زهکشی

زهکشی
بدون شک آب های زیرزمینی بزرگ‌ترین دلیل طبیعی ایجاد مشکلات در ساخت و سازهای عمرانی می‌باشد. به همین دلیل زهکشی یکی از الزامات همیشگی در پروژه‌های مختلف، به‌عنوان مثال در خاکبرداری در زیر سطح آب زیرزمینی می‌باشد. زهکشی همچنین برای کارهای دائمی مانند شیروانی‌ها و سدهای خاکی ضروری می‌باشد.
برخی مواقع مشکلات آب زیرزمینی برای مهندسین مجری سازه غافلگیرکننده شده و از آن با عنوان "شرایط آب زیرزمینی غیرمنتظره" یاد می‌کنند و هزینه قابل توجهی را به کارفرما اعمال می کند. این در حالی است که مطالعات ژئوتکنیکی مناسب، می‌تواند به‌راحتی اصطلاح "غیرمنتظره" را از شرایط آب زیرزمینی حذف نماید! در این شرایط یک کارفرمای با تجربه، به سراغ مشاور ژئوتکنیک خواهد رفت و او نیز پس از سازماندهی مطالعات ژئوتکنیکی، احتمالاً زهکشی را توصیه خواهد کرد. در چنین شرایطی انجام هزینه جزئی در ابتدای کار، مانع از هزینه‌های بسیار بیشتر در حین انجام کار می‌شود.
روش‌های مختلفی برای زهکشی آب وجود دارد از جمله:
• پمپاژ ساده (پمپاژ حوضچه ای)
• روش Well point
• روش چاه عمیق ( deep well system)
• روش Ejector Systems
• الکترواسمزیک
• زهکش های قائم و افقی
• زهکش های ژئوسنتتیکی