برای تثبیت لایه ­های سست در بستر و بهبود باربری خاک می ­توان از روش ­های مناسب بهسازی بستر چون اختلاط لایه­ های خاک، تزریق پرفشار و ... استفاده نمود، در این روش­ ها خاک تا عمق مورد نظر در محل با درصد مناسب سیمان مخلوط و سپس لایه لایه تسطیح و متراکم می­شود. چنانچه لایه­ های ضعیف در اعماق بیشتر قرار داشته باشند روش­ های اختلاط درجا در عمق (Deep Soil Mixing) مورد استفاده قرار می­گیرد. در این روش در شبکه ­ای به فواصل 1 الی 2 متری که بسته به میزان بارهای وارده از سازه و مشخصات خاک طبیعی تعیین می­شود، چاه ­هایی با قطر مشخص حفر می­شود. مصالح طبیعی موجود در این چاه ­ها ضمن حفاری و برهم زدن ساختار خاک توسط دستگاه با سیمان که توسط نازل ­های تعبیه شده در بدنه دستگاه در حین چرخش با فشار مناسب تزریق می­شود، مخلوط گردیده و ستون ­های متراکمی تشکیل می­دهند که در عملکرد متقابل با خاک طبیعی موجود بارهای وارده را تحمل می نمایند.

 

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی در طی فعالیت خود، در پروژه ­های متعددی اقدام به ارائه طرح مناسب بهسازی بستر چون DSM، Jet Grouting و ... نموده است. همچنین دارای تجربه فعالیت در حوزه نظارت عالیه مهندسی و یکی از اولین شرکت­های فعال در حوزه کنترل کیفیت پروژه ­های بهسازی بستر می­باشد.

 

از جمله پروژه ­های شاخص در این حوزه می­توان به پروژه کنترل کیفیت DSM اجرا شده در نیروگاه بوشهر، طراحی DSM و مقاطع خاکریزی در پروژه احداث ترمینال و تأسیسات نفتی جاسک، پروژه کنترل کیفیت اجرای DSM در پروژه بیمارستان 64 تختخوابی ماهشهر، پروژه کنترل کیفیت Jet Grouting در پروژه هتل چالوس و تربت حیدریه و ... اشاره نمود.

تصاویر زیر نمونه های بدست آمده از ستون DSM در یکی از پروژه های کنترل کیفیت شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی را نشان می دهد.