تست PDA یکی از روش­های آزمایش کرنش بالا است که برای بدست آوردن اطلاعات کامل رفتار شمع­های اجرا شده در یک پروژه استفاده می­شود. آنالیز و تست دینامیکی روشی قدرتمند برای کنترل و حصول اطمینان از شرایط کمی و کیفی انواع شمع­های فلزی و بتنی درجاریز یا کوبشی با استفاده از آنالیزهای مربوط به رفتار شمع، خاک و اندرکنش بین آنها می­باشد. همچنین می­توان برای نظارت بر عملیات کوبش و تحت کنترل قراردادن عملکرد چکش و رفتار شمع و جلوگیری از آسیب­های احتمالی وارده به شمع در حین کوبش نیز از آن استفاده نمود.

استاندارد حاکم بر این تست ASTM-D4945 و AASHTO-T298 به همراه دستوالعمل­های شرکت سازنده می­باشد که طی آن قواعد و روش­ اجرای تست را شرح می­دهند.

نتایج و فواید تست PDA

 

در زمان تست:

کنترل رفتار شمع و تنش­های وارده به شمع

اندازه­گیری انرژی منتقل شده به شمع و سنجش بازده چکش

 

پس از آنالیز:

تعیین ظرفیت باربری نهایی استاتیکی و دینامیکی شمع

تعیین ظرفیت باربری اصطکاکی و جداره شمع

تعیین ظرفیت باربری نوک شمع

تخمین تغییرات لایه­ های خاک در طول نفوذ شمع