مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی

شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی با توجه به سوابق اجرایی ، توان فنی و امکانات ماشینی و آزمایشگاهی خود قادر به انجام تمامی خدمات مطالعات ژئوتکنیک خشکی و دریایی می باشد. شرکت مهندسین مشاور باران خاک پی در همین راستا و برای ارائه بهتر خدمات اقدام به امضای تفاهم نامه با شرکت همکار فرانسوی (Cathie Associates) نموده تا با دسترسی به امکانات و دانش روز دنیا بهترین خدمات ممکن را به کارفرمایان محترم ارائه نماید. این مهندسین مشاور در زمینه های زیر قادر به ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد:

 

 خدمات مشاوره و طراحی

 • مشاوره ژئوتکنيک و طراحی سازه‌های مرتبط با خاک
 • مشاوره در امور حفاری خشکی و دريایی
 • طراحی سيستم­های پايدارسازی ديواره گودهای شهری
 • طراحی سيستم­های تقويت بستر

 

 

عمليات حفاری و اکتشافات ژئوتکنيکی

 • استفاده از فناوری های نوین در عمليات حفاری خشکی و دريایی
 • استفاده از روش‌ها و تجهيزات نوین و پیشرفته، جهت انجام آزمايش‌های آزمايشگاهی و صحرایی
 • نظارت بر نحوه استفاده از تجهيزات و تدوين روش‌های استفاده بهينه آنها
 • ارتقاء فناوري‌های موجود و اختراع فناوریهای جديد، بخصوص در زمينه حفاریهای دريایی
 • توسعه تحقيقات ساخت دستگاه‌ها و لوازم حفاری با استفاده از مهندسی معكوس، بومی كردن قطعات و اقلام پرکاربرد
 • برنامه‌ريزی بازرسی فنی و دوره‌ای و تعميرات پيشگيرانه ماشين‌آلات، تجهيزات دستگاه‌های حفاری و ساير ادوات خدمات فنی و تخصصی حفاری
 • فعاليت بخش‌های پژوهش، فناوری و بازرسی فنی، در جهت حفظ استانداردها و كيفيت‌ها

 

 

حفاري و نمونه‌گيري در خشکي

 • حفر گمانه‌های عميق و نيمه‌­عميق در انواع خاک‌ها و سنگ‌ها به روش‌های آبشويی و مغزه‌گيری ممتد
 • تهيه نمونه‌های دست­نخورده و دست­خورده از اعماق مختلف گمانه‌ها، جهت آزمايش‌های فيزيکی، مقاومتی خاک و سنگ
 • انجام کليه آزمايش‌های صحرايی و برجا، همانند: ضربه و نفوذ استاندارد،  دانسيته صحرایی،  CBR صحرايی،  بارگذاری صفحه، نفوذپذيری لوفران و لوژان، برش مستقيم درجا و لرزه­نگاری درون گمانه‌ای
 • عمليات سونداژ، نمونه‌گيری از سازه‌های فلزی و بتنی، ترميم جهت مقاصد مقاوم‌سازی و تقويت سازه‌های موجود

 

 

حفاری و نمونه‌گيری دريایی

 • انجام مطالعات ژئوتکنيک و حفر گمانه در دريا و نزديک ساحل توسط شناور دريایی (Vessel) و جک‌ آپ (Jack Up)
 • نمونه‌گيری از بستر دريا، توسط نمونه‌گير ارتعاشی و وزنی
 • انجام آزمايش‌های برجا مربوط به مطالعات ژئوتکنيک در بستر دريا